Dzięki dogłębnej analizie rynku będziemy mogli określić wielkość potencjalnego rynku, szybkość jego rozwoju, opłacalność dla danego produktu, który chcemy oferować. Często dzięki wnikliwej analizie jesteśmy w stanie ustrzec się błędów oraz być przygotowanym na zmieniający się rynek i zweryfikować zakładane plany.