Przygotowanie biznes planu

Biznes plan to podstawowy dokument zarówno dla tych którzy dopiero myślą o założeniu działalności gospodarczej, jak również dla funkcjonujących przedsiębiorstw. Jego opracowanie pomoże ocenić opłacalność każdego przedsięwzięcia, określi cele i potrzeby w oparciu o uwarunkowania rynkowe.

Analiza Rynku

Dzięki dogłębnej analizie rynku będziemy mogli określić wielkość potencjalnego rynku, szybkość jego rozwoju, opłacalność dla danego produktu, który chcemy oferować. Często dzięki wnikliwej analizie jesteśmy w stanie ustrzec się błędów oraz być przygotowanym na zmieniający się rynek i zweryfikować zakładane plany.

Opracowanie strategii rozwoju

Dobrze przygotowana strategia jasno określi nam, co jest naszym produktem, jaka powinna być jego cena, w jaki sposób chcemy go promować oraz dostarczać na rynek. Przy okazji tworzenia strategii rozwoju zawsze staram się wyszukiwać dla klienta najlepszy sposób finansowania danej inwestycji, w oparciu o dostępne instrumenty finansowe: dotacje, doposażenia, pożyczki.

Wprowadzenie zmian i zarządzanie zmianą

Prowadząc działalność często zauważamy, że nasza firma mogłaby się rozwijać lepiej i efektywniej. Na potrzeby zmian przygotowuję informację na temat optymalizacji kosztów, optymalizacji procesów i dywersyfikacji rynku. Wszystko łączę to z budową lub zarządzaniem istniejącym zespołem pracowników w celu wypracowania określonych rezultatów.